Rehabilitant - podstawowe informacje

Rehabilitant

Rehabilitant - Medycyna fizyczna i rehabilitacja, zwana także medycyną rehabilitacyjną, to specjalizacja medyczna zajmująca się diagnozowaniem, oceną i leczeniem pacjentów z niepełnosprawnością ruchową. Te upośledzenia mogą wynikać ze stanów wpływających na układ mięśniowo-szkieletowy, takich jak wady wrodzone, bóle szyi i pleców, urazy sportowe lub inne bolesne stany wpływające na kończyny, na przykład zespół cieśni nadgarstka.

Alternatywnie, niepełnosprawność może wynikać z urazu neurologicznego lub choroby, takiej jak złamane biodra, uraz rdzenia kręgowego, uraz głowy lub udar. Lekarz z dyplomem medycyny fizykalnej i rehabilitacji nazywany jest często lekarzem. Fizjiatrzy często koordynują usługi interdyscyplinarnego zespołu rehabilitacyjnego, w skład którego mogą wchodzić neurolodzy, psychiatrzy i ortopedzi, a także pokrewni pracownicy służby zdrowia. Fizjoterapeuta przyjmuje holistyczne podejście do diagnozy pacjenta, biorąc pod uwagę fizyczne i psychologiczne aspekty stanu pacjenta.

W tej dziedzinie powszechny jest wysoki stopień kontaktu z pacjentem i opieki długoterminowej. Fizjiatrzy wykorzystują historię medyczną, badanie przedmiotowe, prześwietlenia i inne techniki obrazowania, badania laboratoryjne i inne narzędzia diagnostyczne w zarządzaniu pacjentem. Podstawowym celem fizjoterapeuty jest maksymalne przywrócenie funkcji fizycznych, psychicznych, społecznych i zawodowych poprzez kompleksową rehabilitację. Fizjoterapeuta nie tylko leczy osobę za pomocą leków, ale także leczy pacjentów z takimi metodami, jak ciepło, zimno, masaż, trakcja, stymulacja elektryczna i biofeedback, a także selektywne rodzaje ćwiczeń terapeutycznych.

Leczenie bólu jest często ważną częścią roli fizjoterapeuty. Do diagnozy i oceny fizjoterapeuta może zastosować techniki elektromiografii jako uzupełnienie standardowego wywiadu, badań fizykalnych, rentgenowskich i laboratoryjnych. Fizjoterapeuta ma doświadczenie w odpowiednim stosowaniu ćwiczeń terapeutycznych, protez (sztucznych kończyn), ortezy oraz urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

© 2020 BliskiLekarz.pl / Znany lekarz to lekarz, który cieszy się zaufaniem wśród pacjentów. Lekarz blisko Ciebie.