Radioterapeuta

Radioterapeuta prywatnie i w przychodni

Radioterapeuta, poradnia radioterapii

Radioterapeuta zajmuje się leczeniem zmian nowotworowych, używając do tego celu wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego, które jest wprowadzane do ciała pacjenta za pomocą specjalnych aplikatorów. Wysokoaktywne źródło promieniowania utrzymuje się w ciele przez ok 15 minut, a następnie jest usuwane automatycznie.

Co ważne, pacjent w trakcie i po radioterapii nie stanowi zagrożenia dla innych. Bardzo ważna jest pierwsza wizyta w poradni radioterapii, na którą nie jest wymagane skierowanie. Jeśli pacjent ma takie życzenie istnieje możliwość skorzystania z prywatnych gabinetów. W zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby, lekarze specjaliści podejmują decyzję o dawce promieniowania.

Samo leczenie może trwać do 7 tygodni, ponieważ promieniowanie podawane jest w tzw. frakcjach (codziennych zabiegach). Poradnia radioterapii zajmuje się udzielaniem konsultacji z zakresu kwalifikacji do leczenia napromienianiem oraz leczenia skojarzonego, diagnostyki nowotworów i obserwacji chorych po leczeniu.