Protetyk

Protetyk prywatnie i w przychodni

Protetyk, poradnia protetyki stomatologicznej

Wszystkie braki w uzębieniu, nawet te pojedyncze, mogą zaburzać funkcje żucia znacznie utrudniając spożywanie pokarmów, a nawet ból w trakcie jedzenia, sprzyjać powstawaniu chorób dziąseł, a także przesuwaniu się zębów sąsiadujących. Dzieje się tak dlatego, że każdy ząb stanowi część swego rodzaju systemu.

Braki w uzębieniu są też problemem natury estetycznej, ale dzięki protetyce można odbudować każdy, nawet najmniejszy, ubytek zębowy i przywrócić prawidłową funkcję żucia. Do gabinetu zgłaszają się również pacjenci, którzy wymagają rehabilitacji po operacjach, np. onkologicznych lub plastycznych, z dysfunkcjami stawów żuchwowo – skroniowych, z wadami rozwojowymi rozszczepów hipodoncji, anodoncji u dzieci i dorosłych czy pacjentów ze stomatopatiami.

W poradni protetyki stomatologicznej wykonuje się: protezy ruchome akrylowe (częściowe, całkowite, nakładkowe), protezy szkieletowe, szynoprotezy, protezy poresekcyjne z obturatorami, precyzyjne elementy retencyjne do protez estetycznych, korony i mosty lane licowane akrylem, kompozytem, porcelaną, licówki kompozytowe i ceramiczne, korony ceramiczne, wkłady protetyczne lub szyny zgryzowe. Każdemu ubezpieczonemu raz na pięć lat przysługuje uzupełnienie protetyczne w ramach ubezpieczenia. Jest to wyjmowana akrylowa proteza częściowa albo całkowita. Pozostałe usługi wykonywane są prywatnie.