Perinatolog

Perinatolog prywatnie i w przychodni

Perinatolog, poradnia perinatologiczna

Perinatolog jest lekarzem, który zapewnia kobiecie i jej nienarodzonemu dziecku całościową opiekę medyczną. Perinatologia bardzo często jest nazywana medycyną matczyno-płodową i, w najprostszym tłumaczeniu, można powiedzieć, że jest to nauka o rodzeniu.

Do poradni perinatologicznej powinny zgłaszać się pacjentki, których ciąża jest zagrożona, a także kiedy istniej podejrzenie wad płodu, takich jak: wady latalne, wady ośrodkowego układu nerwowego, układu kostno-szkieletowego, pokarmowego, nerek, twarzoczaszki. W poradni prowadzona jest diagnostyka obrazowa i inwazyjna, a także konsultacje specjalistyczne. Ponadto perinatolog zajmuje się planowaniem prowadzenia ciąży, kwalifikuje do miejsca porodu i drogi, jaką przyjdzie na świat dziecko (cięcie cesarskie lub poród siłami natury).

Pod opieką poradni perinatologicznej znajdują się kobiety ze stwierdzonymi nieprawidłowymi przepływami Dopplerowskimi, z chorobami zakaźnym: HIV i HCV dodatnie, z podejrzeniem nieprawidłowej inwazji łożyska oraz pacjentki z łożyskami przodującymi, szczególnie po cięciach cesarskich, które mają zwiększone ryzyko wrastania łożyska w bliznę po cięciu cesarskim. Z poradni perinatologicznej można korzystać w ramach ubezpieczenia lub prywatnie.

Perinatolog w przychodni

Popularne miasta z przychodniami i placówkami medycznymi