Ortoptysta

Ortoptysta prywatnie i w przychodni

Ortoptysta, poradnia otroptyczna

Pacjenci, mający problem z prawidłowym postrzeganiem, występuje u nich zez lub niedowidzenie powinni zgłosić się do poradni ortoptyznej, w której po szczegółowej analizie będzie można ocenić pracę mięśni gałkoruchowych oraz stan obuocznego widzenia. Ortoptyka jest ściśle powiązana z okulistyką strabologiczną i zajmuje się rehabilitacja narządu wzroku u dzieci i dorosłych. Niemal wszystkie funkcje wzrokowe kształtują się w wieku przedszkolnym, dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Konsultacji w poradni ortoptycznej wymagają takie objawy jak: mrużenie oczu, jednego lub obydwu naprzemiennie, częste pocieranie oczu, pieczenie, łzawienie, zez, bóle głowy, widoczne opadanie jednej powieki, rak ruchu oka w którymś z kierunków spojrzenia, światłowstręt, a dodatkowo u dzieci: przechylanie głowy na bark, brak koncentracji, niechęć do rysowania, gubienie i przestawianie liter i cyfr w trakcie pisania, pismo lustrzane lub kiedy istnieje podejrzenie dysleksji, dysgrafii i dyskalkulii.

Lekarz ortoptysta w ramach diagnozy dokona pomiaru kąta zeza, a także wykryje niedowidzenie. Istotne jest badanie komputerowe wzroku, ocena ostrości wzroku do dali i do bliży, badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, badanie zeza jawnego akomodacyjnego, zbieżnego, rozbieżnego oraz zeza skośnego, pozornego, porażennego, badanie korespondencji siatkówkowej czy badanie ruchów oczopląsowych. Do poradni ortoptycznej w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub okulisty, ale można również zgłosić się prywatnie.