Neurochirurg - podstawowe informacje

Neurochirurg

Lekarz - Neurochirurg zajmuje się leczeniem operacyjnym i nieoperacyjnym (tj. Profilaktyką, diagnostyką, oceną, leczeniem, intensywną opieką i rehabilitacją) chorób ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego układu nerwowego, w tym struktur podtrzymujących i zaopatrzenia w naczynia; ocena i leczenie procesów patologicznych, które modyfikują funkcję lub aktywność układu nerwowego; oraz operacyjne i nieoperacyjne leczenie bólu.

Chirurg neurolog leczy zaburzenia układu nerwowego; zaburzenia mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych, czaszki i ich ukrwienia, w tym tętnic szyjnych zewnątrzczaszkowych i tętnic kręgowych; zaburzenia przysadki mózgowej; schorzenia rdzenia kręgowego, opon mózgowo-rdzeniowych i kręgosłupa, w tym te, które mogą wymagać leczenia metodą fuzji kręgosłupa lub oprzyrządowania; oraz zaburzenia nerwów czaszkowych i rdzeniowych w trakcie ich dystrybucji.

Neurochirurdzy diagnozują problemy poprzez badanie fizykalne przy użyciu takich narzędzi, jak obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego i skany czaszkowe. Niektórzy są szczególnie zainteresowani operacyjnym i nieoperacyjnym leczeniem bólu. Neurochirurgia wymaga sprawności manualnej i intensywnej koncentracji podczas zajmowania się delikatnymi częściami układu nerwowego.

Neurochirurdzy muszą być nie tylko wykwalifikowanymi chirurgami, ale wielu z nich dzieli swój czas między laboratorium badawcze a salę operacyjną.

© 2020 BliskiLekarz.pl / Znany lekarz to lekarz, który cieszy się zaufaniem wśród pacjentów. Lekarz blisko Ciebie.