Medycyna sądowa

Medycyna sądowa prywatnie i w przychodni

Medycyna sądowa, poradnia medycyny sądowej

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego, uczestników postępowania, z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Oprócz tego medycyna sądowa zajmuje się diagnostyką sekcyjną zwłok osób zmarłych we wszystkich rodzajach śmierci, m.in. naturalnej, klinicznej, chorobowej, nagłej, gwałtownej (samobójstwo, zabójstwo, nieszczęśliwy wypadek). W poradni medycyny sądowej przeprowadzane są obdukcje na polecenie policji, prokuratury, a także prywatnie.

W Polsce działają również poradnie, w których można uzyskać dokumenty, tzw. świadectwo sądowo-lekarskich oględzin ciała.