Medycyna morska

Medycyna morska prywatnie i w przychodni

Medycyna morska. Poradnia medycyny morskiej

Medycyna morska zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem i zapobieganiem chorobom związanym z pracą i pobytem w warunkach morskich i tropikalnych, profilaktyką schorzeń zawodowych osób pracujących w narażeniu na warunki szkodliwe dla zdrowia, a także przeprowadzaniem badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy. Pod opieką poradni medycyny morskiej są pacjenci, którzy zajmują się rybołówstwem, pracują na statkach, w portach i stoczniach, a także nurkowie.

Poradnia zajmuje się również prowadzeniem szczepień profilaktycznych i doradztwem przed wyjazdem dla osób podróżujących służbowo i turystycznie do strefy klimatu gorącego, jak również wykonuje świadectwa zdrowia dla marynarzy w żegludze międzynarodowej i śródlądowej, certyfikaty i raporty o stanie zdrowia i badania osób pracujących w odmiennych warunkach klimatycznych.

Oprócz tego wydaje certyfikaty, np. Antigua & Barbuda, Międzynarodowe, Śródlądowe, Maltańskie, Panamskie, Wysp Owczych i inne. Badania lekarskie przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, ale jeśli sytuacja tego wymaga, pacjenci mogą korzystać z prywatnych poradni.

Medycyna morska w przychodni

Popularne miasta z przychodniami i placówkami medycznymi

Medycyna morska prywatnie

Popularne miasta