Lekarz

Lekarz prywatnie i w przychodni

Lekarz i Przychodnia lekarska

Każdy człowiek, który zmaga się z chorobą powinien mieć prawo do opieki medycznej. Przychodnie lekarskie udzielają świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowego - lekarz rodzinny, pielęgniarka POZ, położna POZ, pielęgniarka środowiskowa oraz specjalistycznego np. ginekologia i położnictwo, chirurgia, ortopedia, stomatologia itp.

Zadaniem przychodni jest wykonywanie badań diagnostycznych, udzielanie porad lekarskich, leczenie ambulatoryjne, a także w domu pacjenta, opieka nad zdrowymi dziećmi, opieka nad noworodkami, kobietami w ciąży i połogu, prowadzenie działalności profilaktycznej, oświatowo - wychowawczej i promocji zdrowia czy pielęgnacja chorych i opieka nad niepełnosprawnymi. Większość przychodni zatrudnia kilku lekarzy w pełnym wymiarze czasu pracy, ale może także współpracować z lekarzami w trakcie specjalizacji, a cały personel uzupełniają pielęgniarki.

Podstawowym wyposażeniem są: gabinet zabiegowy, gabinet szczepień, pracownia USG i EKG. Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych jest standardem. Każdy z pacjentów ma wybór, czy chce leczyć się w ramach ubezpieczenia czy w placówkach komercyjnych.