Kardiolog dziecięcy

Kardiolog dziecięcy prywatnie i w przychodni

Kardiolog dziecięcy, poradnia kardiologiczna dla dzieci

Do poradni kardiologicznej przyjmowane są dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia. Poradnia ta oferuje pełną diagnostykę kardiologiczną, a także realizuje konsultacje specjalistyczne z kardiologiem dziecięcym. Pod opieką poradni kardiologicznej dla dzieci są mali pacjenci, którzy wymagają okresowej kontroli przed i po leczeniu kardiochirurgicznym lub kardiologicznym zabiegiem interwencyjnym, przeprowadzanym w różnych okresach życia dziecka.

Kolejną grupą są pacjenci z zaburzeniami rytmu wymagający oceny ryzyka zgonu sercowego i kwalifikacji do leczenia interwencyjnego i/lub farmakologicznego. W ramach wizyty w poradni wykonujemy między innymi następujące badania: EKG 12-odprowadzeniowe, ECHO, RTG klatki piersiowej, badania laboratoryjne krwi, monitorowanie układu krążenia w warunkach szpitalnych, Holter EKG, Holter RR (ciśnieniowy), kontrolę stymulatora i kardiowertera-defibrylatora.

Do poradni można tak że kierować dzieci w celu wykonania bardziej szczegółowych badań, takich jak: próby wysiłkowe, próby omdleniowe, diagnostyczne cewnikowanie serca i naczyń. Poradnia kardiologiczna przyjmuje dzieci zarówno prywatnie jak również w ramach realizowania kontraktu z NFZ.