Hematolog - podstawowe informacje

Hematolog

Hematolog - hematologia jest specjalnością chorób wewnętrznych lub patologią związaną z rozwojem, funkcją i chorobami krwi, szpiku kostnego, układu naczyniowego, śledziony i węzłów chłonnych. Hematolog specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu, profilaktyce i badaniu zaburzeń układu krwiotwórczego, hemostatycznego, limfatycznego oraz zaburzeń interakcji między krwinkami a ścianami naczyń krwionośnych.

Poprzez badanie i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego (białaczki i chłoniaki), hematologia łączy obszary zainteresowań i aktywności z onkologią medyczną. Hematolodzy wykorzystują wywiad lekarski, dane fizyczne, specjalistyczne kliniczne badania laboratoryjne oraz ocenę próbek tkankowych lub cytologicznych do diagnozowania i leczenia zaburzeń krwinek czerwonych i białych, płytek krwi i układu krzepnięcia krwi, a także łagodnych i złośliwych zaburzeń układu krążenia. szpik kostny i gruczoły limfatyczne.

Stosują szeroką gamę podejść do leczenia tych chorób, w tym produkty krwiopochodne i produkty krwiopochodne, suplementy diety, leki immunosupresyjne, chemioterapię i inne leki przeciwnowotworowe, leki przeciwbólowe, leki zapobiegające lub promujące krzepnięcie krwi oraz terapie komórkami macierzystymi (szpik kostny) / przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych).

Hematolodzy muszą nie tylko posiadać umiejętności kliniczne internistów ogólnych, ale także szeroką wiedzę z zakresu biologii komórki, biochemii i technik laboratoryjnych.

© 2020 BliskiLekarz.pl / Znany lekarz to lekarz, który cieszy się zaufaniem wśród pacjentów. Lekarz blisko Ciebie.