Genetyk - podstawowe informacje

Genetyk

Genetyk - zadaniem genetyka medycznego jest rozpoznanie zaburzeń genetycznych i wad wrodzonych, zrozumienie ich znaczenia dla dobrego samopoczucia pacjenta, zorganizowanie odpowiedniego leczenia i być może najważniejsze, pomoc pacjentowi i / lub rodzina pacjenta rozumie i radzi sobie z zaburzeniem. Ten specjalista wykorzystuje nowoczesne testy cytogenetyczne, radiologiczne i biochemiczne, aby pomóc w specjalistycznym poradnictwie genetycznym, wdraża potrzebne interwencje terapeutyczne i zapewnia profilaktykę poprzez diagnostykę prenatalną.

Genetyk medyczny planuje i koordynuje programy badań przesiewowych na dużą skalę pod kątem wrodzonych wad metabolizmu, hemoglobinopatii, anomalii chromosomowych i wad cewy nerwowej. Niektórzy genetycy medyczni pracują głównie z niemowlętami i dziećmi. Inni genetycy medyczni, często ci, którzy po raz pierwszy zostali przeszkoleni jako położnicy, koncentrują się na problemach genetycznych płodów. Interniści przeszkoleni w zakresie genetyki medycznej pracują z dorosłymi pacjentami, którzy mogą mieć rodzinne postacie chorób serca, raka lub chorób neurologicznych.

Są też okuliści, dermatolodzy i patolodzy, którzy są genetykami medycznymi. Dokonuje się wielkich postępów w wielu obszarach genetyki człowieka, prowadząc do głębszego zrozumienia podstawowych funkcji genów. Takie postępy technologiczne dają również początek nowym metodom diagnostyki i leczenia. Coraz ważniejszą rolą genetyka medycznego jest pełnienie funkcji łącznika między naukowcami, którzy dokonują postępu technologicznego, a pacjentami.

© 2020 BliskiLekarz.pl / Znany lekarz to lekarz, który cieszy się zaufaniem wśród pacjentów. Lekarz blisko Ciebie.