Obowiązki lekarzy wobec pacjentów

Obowiązki lekarzy wobec pacjentów

Lekarze mają wobec pacjentów wiele obowiązków. Ich obowiązki obejmują zarówno własne działania, jak i polecenia, które wydają swoim asystentom, takim jak pielęgniarki, studenci medycyny.

Oto obowiązki lekarza wobec pacjentów.

 • Diagnozowanie i leczenie pacjenta
 • Z prawnego punktu widzenia lekarze mają wobec swoich pacjentów obowiązek środków prowadzących do wyleczenia pacjenta, a nie obowiązek rezultatu. Oznacza to, że muszą podjąć odpowiednie dostępne kroki, aby postawić właściwą diagnozę, zapewnić leczenie i monitorować postępy swoich pacjentów.
 • Lekarze muszą opierać swoje działania na aktualnych informacjach naukowych i stosować uznane metody leczenia we właściwy sposób.
 • Muszą traktować swoich pacjentów z uwagą i sumiennością.
 • Lekarze muszą rozpoznać własne granice: w razie wątpliwości muszą zasięgnąć informacji od innych osób lub skierować pacjentów do specjalistów.

Obowiązek leczenia pacjentów obejmuje obowiązek:

 • przepisania odpowiedniego leku,
 • poinformowania pacjentów o zaletach, wadach, zagrożeniach i alternatywach dotyczących proponowanego leczenia lub operacji oraz
 • zapewnienia pacjentowi odpowiedniej obserwacji w rozsądnym czasie.

Na przykład, po zabiegu, lekarz musi zapewnić kontrolę lekarską wymaganą przez stan zdrowia pacjenta lub przynajmniej upewnić się, że kolega lub inny profesjonalista zapewnia kontrolę lekarską.

Obowiązki lekarzy wobec pacjentów

Informowanie pacjenta

Lekarze muszą udzielać swoim pacjentom wszelkich informacji potrzebnych do podejmowania dobrowolnych i świadomych decyzji. Na przykład lekarze muszą poinformować swoich pacjentów o:

 • diagnozie
 • charakterze, celu i powagi leczenia
 • ryzyku leczenia
 • innych opcjach leczenia

Obowiązek udzielania informacji przez lekarza obejmuje również odpowiadanie na pytania pacjentów.Lekarze muszą wyjaśnić szanse powodzenia i ryzyko niepowodzenia proponowanego leczenia, mając na uwadze specyficzny stan pacjenta.
Lekarze muszą również informować swoich pacjentów o możliwych negatywnych skutkach leczenia. Jednak lekarz nie może mówić o wszystkich możliwych zagrożeniach; lekarze muszą informować swoich pacjentów o przewidywalnych zagrożeniach, innymi słowy o zagrożeniach, które są najbardziej prawdopodobne. Lekarze muszą również informować pacjentów o każdym rzadkim ryzyku, które może mieć poważne konsekwencje.

Zakres obowiązku udzielenia informacji zależy od okoliczności i danego pacjenta.

W przypadku niektórych rodzajów leczenia lekarze są zobowiązani do podania pełniejszych i bardziej szczegółowych informacji na temat zagrożeń. Dotyczy to na przykład zabiegów czysto eksperymentalnych, a także zabiegów, które nie mają na celu wyleczenia choroby lub urazu, jak niektóre rodzaje chirurgii plastycznej. W takich przypadkach lekarze muszą poinformować pacjentów o wszystkich możliwych i rzadkich zagrożeniach.

Uzyskanie dobrowolnej i świadomej zgody pacjenta

Powodem, dla którego lekarze mają obowiązek informowania pacjentów, jest zapewnienie pacjentom wszelkich informacji potrzebnych do podejmowania swobodnej i świadomej decyzji z pełną świadomością faktów dotyczących oferowanego leczenia i opieki. Kiedy pacjent zgadza się na leczenie lub opiekę, nazywa się to zgodą.

Obowiązki lekarzy

Obowiązek uzyskania zgody pacjentów jest procesem ciągłym. Dlatego pacjenci muszą być na bieżąco informowani o wszelkich nowych informacjach na temat ich stanu zdrowia i leczenia, które otrzymują.

Poszanowanie poufności

Lekarze mają obowiązek szanować poufność swoich pacjentów . Nazywa się to czasem obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje, jakie pacjenci przekazują swoim lekarzom, jak i wszelkie fakty, które lekarze odkrywają na temat swoich pacjentów w ramach relacji lekarz-pacjent.

Tajemnica zawodowa należy do pacjenta, a nie do lekarza. Lekarze nie mogą ujawniać tego, co mówią im ich pacjenci, chyba że ich pacjenci zrzekną się poufności informacji lub jeśli zezwala na to prawo. Na przykład ustawa o zdrowiu publicznym mówi, że niektóre choroby muszą być zgłaszane agencjom zdrowia publicznego.

Lekarze mogą również ujawnić niektóre informacje poufne, gdy mają ku temu bardzo ważne powody, związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem pacjenta lub jego bliskich.

Dodany: 2022-01-15 Odsłon: 349

Uwaga - Zamieszczone w artykule informacje nie stanowią porady medyczną dla konkretnego przypadku, a jedynie wprowadzeniem w temat. Jeśli Potrzebujesz porady w danym temacie, skontaktuj się z lekarzem specjalistą na NFZ w przychodni lub lekarzem prywatnie.


Oferta platformy BliskiLekarz.pl
 • Jeśli Jesteś lekarzem i chcesz zamieścić swoją wizytówkę: Kliknij tutaj.
 • Jeśli Jesteś pacjentem i chcesz zamieścić swoją opinię o lekarzu: Kliknij tutaj.
 • Jeśli Jesteś przedstawicielem apteki lub sklepu medycznego i chcesz zamieścić swoją wizytówkę: Kliknij tutaj.
 • Prowadzicie Państwo serwis o charakterze zbliżonym do serwisu BliskiLekarz.pl i Jesteście zainteresowani współpracą lub reklamą swoich produktów i usług: Kliknij tutaj.