Czym są badania nad infekcjami u ludzi i dlaczego ich potrzebujemy?

Czym są badania nad infekcjami u ludzi i dlaczego ich potrzebujemy?

Badania nad infekcjami na ludziach (znane również jako próby prowokacyjne i modele kontrolowanej infekcji na ludziach) mają moc szybkiego przyspieszenia rozwoju bardzo potrzebnych szczepionek i terapii, w tym dla Covid-19.

Czym są badania nad infekcjami (chorobami zakaźnymi) u ludzi?

Badania nad infekcjami na ludziach to próby kliniczne, które obejmują celowe narażenie ochotników na choroby zakaźne.

Wyniki mogą pomóc naukowcom:

 • dowiedzieć się więcej o tym, jak układ odpornościowy organizmu reaguje na chorobę
 • dowiedzieć się, jak zapobiegać chorobie lub usprawnić jej leczenie
 • przetestować skuteczność potencjalnych nowych szczepionek i terapii
 • monitorować skuteczność zatwierdzonych szczepionek i terapii w rzeczywistym świecie

Jak działają badania nad infekcjami na ludziach?

Naukowcy rekrutują do udziału grupę zdrowych dorosłych ochotników. Szczegółowo wyjaśniają proces i związane z nim zagrożenia, a także monitorują stan zdrowia ochotników przez cały czas trwania badania. Badanie może obejmować testowanie:

 • szczepionki – lekarze podają ochotnikom dawkę szczepionki, a następnie podają kontrolowaną dawkę odpowiedniego środka prowokującego, np. wirusa
 • zabiegi – lekarze podają środek prowokujący, a następnie poddają ochotników leczeniu.

Obowiązują ścisłe wytyczne mające na celu ochronę osób biorących udział w programie i otrzymują oni zwrot kosztów za poświęcony czas. Jeśli wolontariusze zachorują, pomoc jest pod ręką. Lekarze mogą zapewnić im istniejące metody leczenia, o których wiadomo, że działają, oraz w razie potrzeby zapewnić inną opiekę. Jeśli nie zachorują, oznacza to, że szczepionka lub leczenie działa.

Czy badania nad zakażeniem Covid-19 na ludziach będą inne?

Proces przygotowania badania nad infekcjami u ludzi jest długi i rygorystyczny – trwa do roku i obejmuje wiele etapów, aby spełnić wysokie standardy bezpieczeństwa i etyki. Kilka kluczowych rzeczy musi być na miejscu, zanim będą mogły się rozpocząć, w tym opracowanie odpowiedniego czynnika prowokującego (czyli dawki wirusa podanej ochotnikom), rekrutacja ochotników, przygotowanie miejsca i skuteczne leczenie, które jest znane. Badanie zakażenia Covid-19 na ludziach będzie przebiegać według podobnego procesu, ale będą pewne różnice.

Biorąc pod uwagę, że obecne opcje leczenia Covid-19 są ograniczone, ważne jest, aby ochotnicy byli rekrutowani z grup najniższego ryzyka i byli ściśle monitorowani przez cały czas trwania badania. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała wytyczne etyczne dotyczące sposobu organizowania i prowadzenia badań.

Na przykład wolontariuszami nie powinny zostać osoby:

 • powyżej 30 lat
 • z wcześniej istniejącymi schorzeniami (np. cukrzycą)
 • z problemami z oddychaniem. Badania Covid-19 będą prawdopodobnie odbywać się tylko w środowiskach o wysokich dochodach – takich jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone – gdzie obiekty mogą spełniać bardziej rygorystyczne wymagane standardy kwarantanny. Wydzielone pomieszczenia kwarantanny będą musiały zostać zmodernizowane na potrzeby badań Covid-19, na przykład w celu umożliwienia kontrolowanego przepływu powietrza. Odpowiednie miejsca kwarantanny Covid-19 to zazwyczaj oddziały izolacyjne przy szpitalach.

Wolontariusze zwykle biorą udział w badaniach nad zakażeniami ludzi przez około 15 dni. Tak samo będzie w przypadku badań Covid-19, ale obserwacja, przynajmniej w przypadku kilku pierwszych badań, będzie znacznie dłuższa, aby uzyskać informacje na temat czasu trwania odpowiedzi przeciwciał i potwierdzić, że nie ma długotrwałych skutków ubocznych.

Tradycyjnie badania obejmują ochotników, którzy nie mają przeciwciał przeciwko patogenowi, którym zostaną zakażeni. Jednak badania Covid-19 mogą również obejmować ochotników, którzy już przeszli chorobę i mają niski poziom przeciwciał, aby sprawdzić, jak długo utrzymuje się odporność na ponowne zakażenie.

W jaki sposób badania nad infekcjami na ludziach mogą pomóc w opracowaniu nowych szczepionek i terapii?

Badania nad infekcjami test covid

Badania nad infekcjami na ludziach mogą sprawić, że próby szczepień i leczenia będą szybsze, tańsze i skuteczniejsze. Tak jak potrzebujemy wielu opcji walki z chorobami, potrzebujemy wielu opcji prowadzenia badań. Ponieważ badania wykorzystują ludzi we wstępnych testach, dają znacznie wcześniejszą wskazówkę, czy szczepionka lub leczenie zadziała. Może to być szczególnie przydatne w przypadku szczepionki przeciw Covid-19, w której opracowywanych jest ponad 320 potencjalnych kandydatów na szczepionki , przy użyciu szerokiej gamy metod i technologii . Badanie Covid-19 może pomóc nam znacznie szybciej zawęzić pole potencjalnych kandydatów niż w przypadku tradycyjnych badań klinicznych choroby zakaźne, poradnia chorób zakaźnych.

Badania uzupełniają badania kliniczne III fazy – które wymagają tysięcy uczestników, którzy są naturalnie zakażeni chorobą – szczególnie jeśli te badania trwają dłużej niż planowano. Na przykład, jeśli Covid-19 zacznie spadać na całym świecie, liczba osób naturalnie zakażonych zmniejszy się, co może okazać się problematyczne w badaniach klinicznych. Badania nad infekcjami na ludziach wykorzystują znacznie mniej osób niż badania fazy III do testowania szczepionek i leczenia w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Kolejną korzyścią jest to, że badania dostarczają bardzo szczegółowych informacji. Przeprowadza się je w kontrolowanych warunkach, dzięki czemu znany jest czas infekcji i dawka podanego środka prowokującego. Zdrowie ochotnika jest monitorowane, aby zobaczyć, jak postępuje choroba i jak jego organizm reaguje na testowane leczenie lub szczepionkę.

Jakie były udane badania nad zakażeniami ludzi?

Odnotowano wiele sukcesów w badaniach nad infekcjami na ludziach. Kluczowym osiągnięciem jest opracowanie skoniugowanej szczepionki przeciw durowi brzusznemu Vi-TT (skoniugowana szczepionka przeciwko toksoidowi tężcowemu). Podczas testów na ludziach szczepionka wykazała skuteczność 87,1%. W rezultacie Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła ją jako preferowaną szczepionkę dla wszystkich grup wiekowych.

Czy badania można wykorzystać do opracowania szczepionek i terapii na wszystkie choroby?

Nie, ale mają bardzo szerokie zastosowanie. Badania nad infekcjami na ludziach są obecnie wykorzystywane do opracowywania szczepionek i metod leczenia takich chorób, jak malaria, dur brzuszny, grypa i denga. Są one najbardziej odpowiednie w przypadku chorób, w których nie istnieją odpowiednie modele zwierzęce, na przykład gdy infekcja w modelu zwierzęcym nie odzwierciedla infekcji u ludzi. Zwykle stosuje się je tylko wtedy, gdy istnieje już jakaś forma leczenia choroby.

W razie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej skontaktuj się niezwłocznie z lekarzem od diagnostyki chorób zakaźnych prywatnie lub poradnią chorób zakaźnych na NFZ. Pamiętaj również by w tym wypadku ograniczyć kontakt z innymi ludźmi.

Dodany: 2022-01-13 Odsłon: 14796

Uwaga - Zamieszczone w artykule informacje nie stanowią porady medyczną dla konkretnego przypadku, a jedynie wprowadzeniem w temat. Jeśli Potrzebujesz porady w danym temacie, skontaktuj się z lekarzem specjalistą na NFZ w przychodni lub lekarzem prywatnie.


Oferta platformy BliskiLekarz.pl
 • Jeśli Jesteś lekarzem i chcesz zamieścić swoją wizytówkę: Kliknij tutaj.
 • Jeśli Jesteś pacjentem i chcesz zamieścić swoją opinię o lekarzu: Kliknij tutaj.
 • Jeśli Jesteś przedstawicielem apteki lub sklepu medycznego i chcesz zamieścić swoją wizytówkę: Kliknij tutaj.
 • Prowadzicie Państwo serwis o charakterze zbliżonym do serwisu BliskiLekarz.pl i Jesteście zainteresowani współpracą lub reklamą swoich produktów i usług: Kliknij tutaj.