Teleporada z lekarzem.

Pandemia podyktowała wszystkimi sferami naszego życia. Wizyty u lekarza i usługi medyczne również musiały doznać transformacji i funkcjonować inaczej niż przedtem. W celu przystosowania się do aktualnych realiów i ograniczenia kontaktów międzyludzkich należało znaleźć alternatywę dla konsultacji “w cztery oczy”. To przyczyniło się do upowszechnienia nowych rozwiązań, jakimi są między innymi teleporady. To konsultacja równoznaczna osobistej wizycie w gabinecie lekarskim. W ramach tej usługi lekarz może zebrać wywiad, wykonać niektóre badania, zlecić samobadanie, wydać zalecenia lub niezbędne dokumenty.

Opinie na temat teleporad

Zdania, jak wobec wszystkiego, co nowe są podzielone. Pacjenci, w szczególności starsi zarzucają takiej formie brak bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Ich zdaniem nie pozwala to obiektywnie ocenić ich stanu zdrowia i zbadać problemu. Osobom, które zmagają się z poważnymi dolegliwościami ciężko je opisać przez telefon. Dodatkowo w takiej formie nie mają pewności co do prawidłowości oceny schorzenia. Dzwoniący czują się potraktowani powierzchownie i pozostawieni bez diagnozy. Jednak w dobie pandemii należy podjąć nawet tak wymagające środki. Z innej perspektywy taka forma konsultacji jest oszczędnością czasu. Zdarza się, że ocenić problem można już po wstępnej telefonicznej rozmowie i spotkanie jest zbędne. Poza tym nie we wszystkich placówkach jest to nowość. Takie rozwiązanie było już stosowane, co prawda nie na taką skalę jak teraz, kiedy stało się to koniecznością. Zdaniem ekspertów pandemia tylko pomogła rozprzestrzenić telewizyty i nawet bez pandemii, taki stan rzeczy przyszedłby prędzej czy później.

W jakim przypadku wystarczy teleporada, a kiedy udać się na wizytę?

Zgodnie z nowymi przepisami, pacjenci, u których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem COVID-19 skorzystają z teleporady. Jak również ci, którzy potrzebują recepty na niezbędne leki podczas kontynuacji leczenia, a lekarz posiada ich dokumentację medyczną. Taka forma jest odpowiednia dla uzyskania zaświadczenia o stanie zdrowiu i w przypadku, gdy dziecko, które nie ukończyło jeszcze sześciu lat, potrzebuje porady kontrolnej, którą lekarz ustalił po uprzedniej bezpośredniej wizycie. Bez osobistej wizyty można uzyskać, takie dokumenty, jak: zalecenia, e-zwolnienie, skierowanie na test na COVID-19, czy e-receptę. Jednocześnie nie ma obaw co do tego, że każda teleporada może skończyć się jedynie na telefonicznym połączeniu. Po zdalnym wywiadzie, jeśli będzie taka konieczność, można otrzymać sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni, kontaktu z pogotowiem ratunkowym lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Istnieją również wytyczne, których spełnienie wymaga bezpośredniej wizyty u lekarza, na przykład: nagłego pogorszenia się zdrowia lub w przypadku konieczności przeprowadzenia konkretnych badań.

Jak przygotować się do teleporady?

Należy pamiętać, że nie wiemy ile jeszcze przyjdzie Nam żyć z pandemią u boku i nie powinniśmy ignorować nawet mało niepokojących objawów. Teleporada służy początkowej ocenie stanu zdrowia, od niej zależą dalsze etapy. Z tego powodu tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do niej i zdolność odpowiedzi na wszelkie pytanie zadane przez lekarza. Przed konsultacją, zgodnie z wymogami RODO lekarz weryfikuje tożsamość pacjenta. Musimy zgłosić wszelkie niedogodności techniczne, powinniśmy upewnić się, że każda ze stron dobrze się słyszy i rozumie. Przed rozmową wedle potrzeb, możemy przekazać lekarzowi wyniki wcześniejszych badań lub zdjęcia problemów skórnych. Należy pamiętać, że to informacje poufne i będą weryfikowane tylko w przypadku wysłania ich kanałami udostępnionymi przez konkretną placówkę. Tak można zapewnić bezpieczeństwo migrujących danych i spełnić prawo i wytyczne RODO. Musimy przygotować się na ewentualne pytania dotyczące zażywanych leków, czy przebytych chorób. Po przeprowadzeniu konsultacji lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta i zapisuje wynik wizyty w EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej).

Teleporady w przyszłości

To nowe narzędzie to bez dwóch zdań ważny krok naprzód. Wszystko dynamicznie się rozwija i przechodzi na drogę elektroniczną, dlatego również służba zdrowia powinna nadążać za tym procesem. Zdaniem wielu telewizyty nie znikną po pandemii, choć będą raczej uzupełnieniem, a nie substytutem tradycyjnej wizyty u lekarza. Porada telemedyczna jest tak samo skuteczna, jak pierwotna, pod warunkiem, że różnią je jedynie drogi przekazywania informacji. Póki lekarze postępują zgodnie z etyką i należytą starannością wszyscy pozostają bezpieczni.

Dodany: 2021-05-17 Odsłon: 146

Zobacz także:

© 2020 BliskiLekarz.pl / Znany lekarz to lekarz, który cieszy się zaufaniem wśród pacjentów. Lekarz blisko Ciebie.