Alergolog zawód stojący na czele epidemiologicznego wyzwania.

Alergolog - zawód stojący na czele epidemiologicznego wyzwania. Najnowsze badania pokazują, że na alergię cierpi nawet co trzeci Polak. Obserwuje się również tendencję wzrostową zachorowań, przez co objawy związane z nadwrażliwością układu odpornościowego noszą miano choroby cywilizacyjnej. Nieleczone, prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, a nawet śmierci. Przyjrzeć należy się rodzajom alergii i postępowaniu medycznemu, które jest rekomendowane przez specjalistów.

Alergia choroba nadreaktywności na czynniki zewnętrzne.

Mechanizmy obronne organizmu reguluje układ odpornościowy (immunologiczny), który unieszkodliwia toksyczne czynniki zewnętrzne takie jak: bakterie, wirusy, grzyby, zanieczyszczenia. Wyzwala on reakcje mające za zadanie zniszczyć potencjalne zagrożenie. Organizm człowieka dzięki temu skutecznie utrzymuje homeostazę konieczną do prawidłowego funkcjonowania.

Alergia to anomalia w rozpoznawaniu przez układ odpornościowy potencjalnych niebezpieczeństw, który odczytuje bodźce i elementy neutralne (alergeny) dla organizmu jako wrogie. Taka nadreaktywność prowadzi do stopniowej destrukcji tkanek i inicjacji procesów chorobowych. Choroby alergiczne manifestują się objawami ze strony układu pokarmowego, oddechowego, narządu wzroku lub tkanki skórnej. W procesie diagnostyki i leczenia tych zaburzeń konieczne jest udanie się do gabinetu alergologicznego i zasięgnięcie pomocy lekarza alergologa.

Alergeny to wróg numer 1 dla nadreaktywnego organizmu.

Czynniki, które szkodliwie działają na organizm nadreaktywny pod względem odpornościowym noszą nazwę alergenów. Ich podział definiuje się poprzez drogę przedostania się do wnętrza człowieka i kontaktu z ludzkim ciałem. Uzyskano następującą klasyfikację alergenów:

  • Wziewne przedostają się do wnętrza organizmu w procesie oddychania (tzw. powietrzopochodne) lub przez bezpośrednie zetknięcie z odsłoniętą tkanką skórną. W znamienitej większości alergeny te są białkami. Wśród nich najczęściej uczulają: roztocza kurzu domowego, pyłki roślinne i zwierzęcy naskórek lub sierść.
  • Pokarmowe również są białkami, przedostają się do organizmu z pożywieniem. Najczęstszymi alergenami z tej grupy są: orzechy, jaja, owoce egzotyczne, owoce morze. Kontaktowe związki chemiczne połączone z białkami, które wywołują reakcje alergiczne w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Najczęściej w tej grupie diagnozuje się nadmierną odpowiedź organizmu na takie alergeny jak: konserwanty, barwniki, substancje zapachowe i metale ciężkie.

Jak przebiega diagnostyka alergii ?

Diagnostykę alergii i odnalezienie alergenu, który wywołuje choroby alergiczne, prowadzi lekarz alergolog. To on decyduje o rodzaju badania, które należy wykonać, by skutecznie wychwycić czynnik alergizujący. Lekarz alergolog oprócz wywiadu i badania przedmiotowego proponuje wykonanie kilku z wymienionych poniżej badań diagnostycznych:

  • testu płatkowego: aktualnie uznawany jest za złoty standard w rozpoznaniu chorób alergicznych,
  • testu śródskórnego,
  • testu prowokacyjnego,
  • testu otwartego,
  • punktowego testu skórnego,
  • oznaczenia IgE z surowicy krwi;

Analizy powyższych badań nie należy prowadzić na własną rękę ani za pomocą informacji dostępnych w internecie. Aby wyciągnąć odpowiednie wnioski, które decydują o dalszym leczeniu, powinny być one przedstawione specjaliście, jakim jest alergolog.

Nagłe reakcje alergiczne organizmu, które zagrażają życiu.

Przewlekłe alergie, które nie cechują się wystąpieniem nagłych i ostrych reakcji organizmu, mogą być skutecznie leczone, a ich objawy potrafią być zminimalizowane do zera. Szczególne zagrożenie dla życia pacjenta stwarza jednak możliwość wystąpienia ostrego ogólnoustrojowego odczynu, który nosi nazwę wstrząsu anafilaktycznego.

Charakteryzuje się przede wszystkim nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, rozległą wysypką, zawrotami głowy, mdłościami i uczuciem braku powietrza. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia, dlatego też alergolog zazwyczaj decyduje się na przepisanie doraźnego leku, który w nagłych sytuacjach musi być podany natychmiast, by zapobiec ciężkim powikłaniom. Jedynym skutecznym rozwiązaniem w razie wystąpienia nagłej reakcji anafilaktycznej jest szybka iniekcja z adrenaliny oraz wezwanie pogotowia ratunkowego.

Alergolog jako zawód przyszłości.

Postępujący wzrost zachorowań stawia przed medycyną wiele wyzwań, ale również wymusza niejako zapotrzebowanie na promocję zawodu, jakim jest lekarz alergolog. Choroby alergologiczne stały się epidemią XXI wieku. Zachodzi więc potrzeba zwiększania świadomości społecznej i zachęcania do kontrolnych badań w wypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących alergię. Pozwoli to zapobiec dalszym konsekwencjom zdrowotnym i uniknąć ciężkich powikłań.

Dodany: 2021-04-25 Odsłon: 111

Zobacz także:

© 2020 BliskiLekarz.pl / Znany lekarz to lekarz, który cieszy się zaufaniem wśród pacjentów. Lekarz blisko Ciebie.