Jak uzyskać i zrealizować receptę na medyczną marihuanę?

Jak uzyskać i zrealizować receptę na medyczną marihuanę?

W ostatnich latach medyczna marihuana zyskała na znaczeniu jako alternatywny sposób leczenia różnych schorzeń i dolegliwości. W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach dostęp do niej jest regulowany przez prawo, co oznacza, że istnieje wiele kroków, które muszą zostać wykonane, aby móc legalnie korzystać z tej formy terapii.

Zasady przepisywania recepty na medyczną marihuanę przez lekarzy

W Polsce uprawnienia do przepisywania recept na preparaty z konopi indyjskich posiadają wszyscy lekarze z zezwoleniem, na ordynowanie środków narkotycznych. To oznacza, że nawet lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zaleci tego typu leczenie swoim pacjentom zgodnie z prawem. Niemniej jednak, aby terapia była efektywna, zaleca się konsultację ze specjalistą, który ma praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie stosowania marihuany w celach medycznych. Lekarze z odpowiednim doświadczeniem są w stanie lepiej dopasować leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta, co może przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników terapeutycznych.

Warunki otrzymania recepty na marihuanę medyczną

W Polsce osoby cierpiące na określone schorzenia mogą otrzymać zalecenie stosowania suszu medycznego pochodzenia konopnego. Wśród schorzeń uprawniających do terapii konopiami, wymienia się między innymi chroniczne bóle, zaburzenia neurologiczne, problemy ze snem, choroby układu pokarmowego, zaburzenia psychiczne oraz dolegliwości ginekologiczne.

Lekarz podczas wizyty kwalifikacyjnej ocenia, czy pacjent może rozpocząć terapię konopną. W przypadku braku przeciwwskazań i potwierdzenia, że stan zdrowia pacjenta odpowiada kryteriom, lekarz wystawia zlecenie na stosowanie medycznej marihuany i dopiero wtedy pacjentowi wypisywana jest recepta na medyczną marihuanę z odpowiednim oznaczeniem.

Proces uzyskania recepty na marihuanę leczniczą nie różni się znacząco od procedury przepisywania innych leków. Lekarz rekomenduje jej stosowanie, jeżeli inne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i istnieją jasne wskazania medyczne do zastosowania terapii konopnej.

Jednakże barierą bywa ograniczona liczba ośrodków, w których dostępni są specjaliści z odpowiednim przeszkoleniem w zakresie medycyny konopnej. Mimo to obserwuje się wzrost liczby lekarzy poszerzających swoje kompetencje o wiedzę na temat leczenia konopiami, co przekłada się na zwiększenie liczby miejsc, gdzie pacjenci mogą otrzymać profesjonalną pomoc.

W Polsce leczenie przy użyciu konopi jest w pełni legalne, a dostępność leku na receptę rośnie. W związku z tym, jeżeli pacjent spełnia określone kryteria, nie powinien napotkać znaczących trudności w uzyskaniu recepty na medyczną marihuanę.

Różnica między zwykłą receptą a recepta na medyczną marihuanę

Receptury na medyczną marihuanę podlegają szczególnym regulacjom, odróżniając się od standardowych przepisów na leki. Zawierają one oznaczenie Rpw, co wskazuje na ich związek z substancjami o działaniu odurzającym lub psychotropowym. W procesie obsługi e-recept lekarze muszą zaznaczyć to oznaczenie w systemie elektronicznym.

Po zatwierdzeniu przez lekarza pacjent odbiera kod recepty funkcjonujący analogicznie do kodów innych e-recept. Aby zrealizować receptę w aptece, konieczne jest przedstawienie zarówno kodu, jak i numeru PESEL pacjenta. W przypadku posiadania aplikacji „Moje IKP”, w aptece można również użyć kodu QR do zeskanowania.

Marihuana medyczna

Specyfika recepty na marihuanę medyczną polega na konieczności jej wystawienia w formie leku recepturowego, co oznacza, że farmaceuta ma obowiązek przygotować lek bezpośrednio w aptece. Recepta taka musi zawierać dokładną nazwę substancji, z podaniem zawartości THC i CBD, precyzyjnie określoną ilość suszu konopnego w gramach, zarówno słownie, jak i cyfrowo, a także formę farmaceutyczną, którą są kwiaty konopi, oraz dawkowanie.

Recepta na marihuanę medyczną wymaga realizacji w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wystawienia. Lekarz ma również opcję przepisania leku na okres do 90 dni terapii, co odpowiada maksymalnemu zapotrzebowaniu pacjenta.

Realizacja recepty na medyczną marihuanę

W Polsce, aby nabyć medyczną marihuanę, należy udać się do apteki posiadającej uprawnienia do realizacji recept na preparaty Rpw. Od roku 2019, kiedy to konopie medyczne pojawiły się w ofercie aptek, ich dostępność była ograniczona. Przyczyną były rygorystyczne wymogi stawiane przedsiębiorstwom farmaceutycznym, co wpływało na trudności w zaopatrzeniu. Jednak z biegiem czasu sytuacja uległa poprawie, a konopie stały się bardziej dostępne dla pacjentów.

Znaczącą zmianą w dostępności tego surowca była zmiana przepisów w maju 2022 roku, która umożliwiła kontrolowaną uprawę konopi leczniczych na terenie kraju. Przed tym momentem, konieczność importu marihuany z zagranicy nie tylko podnosiła koszty zakupu, ale również ograniczała ilość aptek mogących oferować ten lek. Dzięki zmianom legislacyjnym pacjenci mają teraz swobodniejszy dostęp leczniczych konopi, co przekłada się na poprawę ich dostępności na rynku farmaceutycznym w Polsce.

Dodany: 2024-04-17 Odsłon: 355

Uwaga - Zamieszczone w artykule informacje nie stanowią porady medyczną dla konkretnego przypadku, a jedynie wprowadzeniem w temat. Jeśli Potrzebujesz porady w danym temacie, skontaktuj się z lekarzem specjalistą na NFZ w przychodni lub lekarzem prywatnie.


Oferta platformy BliskiLekarz.pl
  • Jeśli Jesteś lekarzem i chcesz zamieścić swoją wizytówkę: Kliknij tutaj.
  • Jeśli Jesteś pacjentem i chcesz zamieścić swoją opinię o lekarzu: Kliknij tutaj.
  • Jeśli Jesteś przedstawicielem apteki lub sklepu medycznego i chcesz zamieścić swoją wizytówkę: Kliknij tutaj.
  • Prowadzicie Państwo serwis o charakterze zbliżonym do serwisu BliskiLekarz.pl i Jesteście zainteresowani współpracą lub reklamą swoich produktów i usług: Kliknij tutaj.